Psy Phy

- psycho a psychedelické fyzikální hry -

- jen si hrej a odpočívej -


www.psyphy.org


Programování mini her s relaxační, kreativní, zajímavou a bláznivou fyzikou.

Jde o takové spojení fyziky a mentální roviny formou hry.

Můžete cítit prvky ezoteriky a psychedeliky.


Psychofyzika (Psychophysics) je také odvětví psychologie studující fyziologické stránky duševních jevů a zejména kvantitativní vztahy mezi stimulem a výslednými pocity. Psychofyzika je exaktní věda o funkčních vztazích mezi tělem a duší se snahou vystihnout fyzikálními zákony psychické děje. Zaměřuje se na zkoumání počitků, které jsou v jejím chápání charakterizovány obsahem, intenzitou a dobou trvání. Ústředním tématem psychofyziky je problém mysli a těla.

Psy Phy hry se nesnaží simulovat ani napodobovat fyziku z Psychofyziky, ale stimulovat duši hráče zajímavou fyzikou, a interakcí s prostředím.


...ve vývoji.